قسم اللغات الأجنبية

Département des langues étrangères

Département de langue française Département de langue Anglaise

English Language Department